adjuration-夸克翻译
祈求,命令常用释义
英 [ ˌædʒʊə'reɪʃən ]
美 [ ˌædʒʊ'reɪʃən ]
释义:

n.祈求,命令

其他人还搜了
adjuration是什么意思、发音和在线翻译-英语单词大全-911...
英语单词大全提供adjuration是什么意思,adjuration在线翻译,adjuration什么意思,adjuration的意思,...
adjuration是什么意思_adjuration的翻译_音标_读音_用法_...
爱词霸权威在线词典,为您提供adjuration的中文意思,adjuration的用法讲解,adjuration的读音,adjuration的...
下一页 网络不给力?刷新试试