additionally-夸克翻译
此外常用释义
英 [ ə'dɪʃənəlɪ ]
美 [ ə'dɪʃənəlɪ ]
释义:

adv.此外

相关推荐
简介:英 [ə'dɪʃənəli]美 [ə'dɪʃənəli]adv.另外;同时;此外
基本内容
additionally是什么意思?悟空问答
回答:1
additionally是什么意思
additionally 英[ə'dɪʃənəlɪ]美[ə'dɪʃənəlɪ]adv.此外[例句]Additionally,many shoppers do so ...
下一页 网络不给力?刷新试试