achromatopsia-夸克翻译
色盲常用释义
英 [ əkrəʊmə'tɒpsɪə ]
美 [ əˌkroʊmə'tɒpsɪr ]
释义:

n.色盲;全色盲

例句:
色盲及色弱应称为色觉异常.
其他人还搜了
achromatopsia什么意思、发音和在线翻译-英语单词大全-...
英语单词大全提供achromatopsia是什么意思,achromatopsia在线翻译,achromatopsia什么意思,achromatopsia的...
achromatopsia什么意思?achromatopsia翻译(中文英文)...
achromatopsia的解释是:色盲…同时,该页为英语学习者提供:achromatopsia的中文翻译、英英详解、单词音标...
下一页 网络不给力?刷新试试