absenteeism-夸克翻译
旷工常用释义
英 [ ˌæbsənˈti:ɪzəm ]
美 [ ˌæbsənˈtiˌɪzəm ]
释义:

n.旷工;旷课;在外地主经济制;(地主、业主的)长期在外

其他人还搜了
absenteeism是什么意思、发音和在线翻译-英语单词大全-911...
英语单词大全提供absenteeism是什么意思,absenteeism在线翻译,absenteeism什么意思,absenteeism的意思,...
absenteeism是什么意思_absenteeism的翻译_音标_读音_用法...
爱词霸权威在线词典,为您提供absenteeism的中文意思,absenteeism的用法讲解,absenteeism的读音,absenteeism...
下一页 网络不给力?刷新试试