facioplasty-夸克翻译
面成形术常用释义
英 [ feɪʃɪəʊ'plæstɪ ]
美 [ feɪʃɪoʊ'plæstɪ ]
释义:

n.面成形术

facioplasty是什么意思、发音和在线翻译-英语单词大全-911查询
英语单词大全提供facioplasty是什么意思,facioplasty在线翻译,facioplasty什么意思,facioplasty的意思,...
下一页 网络不给力?刷新试试