tai zalo ve may
1个回答
这是半英半中还夹带英汉方言的洋泾浜英语。tai zalo 就是汉语拼音 tai zhangluo(太张罗)”,ve 是英语...
搜狗问问2016-06-09
tai zalo ve may oppo
1个回答
tai zalo ve may 是中英文合璧的句子么 如是要说我可能太早了 翻译为I may be too soon.
tai zalo ve may?悟空问答
undefinedzalo,tai,ve,may:tai zalo ve may?我有靠谱回答,我来抢答 优质摄影领域创作者 优质历史领域创作...
tai zalo|tai zalo chat ve dien thoai,.来自p灬星魂丨翔哥-微博
tai zalo|tai zalo chat ve dien thoai,tai zalo cho dien thoai http://t.cn/RAI0PJF Shared from GT Browser!...
tai zalo chat ve may
1个回答
tai zalo chat ve may...
Tải zalo về điện thoại của bạn miễn phí-日记-...
đất nước việt nam,và các nước dùng mạng VN cũng có thể tai zalo ve dien thoai của mì...
tai zalo dien thoai vivo
2个回答
什么事看什么可是
Tải zalo về máy samsung free miễn phí-日记-豆瓣
Đặc biệt nếu bạn đang sử dụng máy samsung thì tai zalo ve may samsung sử dụng được c...
下一页 网络不给力?刷新试试